Singel 117 sout, 1012 VH Amsterdam

 0800-2457826

UITKERING GESTOPT? RAADPLEEG EEN ADVOCAAT. PRO DEO RECHTSHULP BIJ BIJSTANDSPROBLEMEN IN AMSTERDAM

Advocaten voor bijstandszaken in Amsterdam -      bel gratis 0800-2457826

Welkom op de website bijstand.Amsterdam

Heeft u een probleem met uw bijstandsuitkering? Deze site is bedoeld voor bijstandsgerechtigden die juridische hulp zoeken bij bijstandsproblemen, of meer willen weten omtrent hun rechten en plichten. U treft op deze site informatie over het recht op bijstand, en een contactformulier bij vragen of concrete problemen, die u kunt voorleggen aan gespecialiseerde advocaten met kennis van bijstandszaken. Is uw uitkering gestopt of geweigerd? Bent u verdachte in een onderzoek, of heeft u een ander probleem? Klik dan op het keuzemenu op deze pagina, of maak gebruik van het contactformulier. Een overzicht van procedures treft u in het menu van deze site.


Advocaten voor bijstandszaken in 020

Is uw uitkering beeindigd, of de betaling opgeschort? In veel gevallen kan het contact met een klantmanager of een aanvraag moeizaam verlopen. Soms is het gevolg dat een uitkeringsaanvraag niet leidt tot het gewenste resultaat. In een dergelijk geval kan het gebeuren dat een aanvraag om een administratieve reden wordt afgewezen, of dat een uitkering om inhoudelijke gronden wordt geweigerd. Ook kan een onderzoek naar de woonsituatie of onderzoek door de sociale recherche ertoe leiden dat een uitkering wordt beeindigd.

In een dergelijk geval is het verstandig snel juridische bijstand te vragen. Een ervaren advocaat kan u helpen bij een juridisch geschil. In veel gevallen kan erger worden voorkomen. Als het nodig is kan hij bijvoorbeeld voor u eenspoedprocedure starten, om zo snel mogelijk een oordeel te vragen van de rechter over uw situatie. Dit is met name belangrijk als een uitkering wordt afgewezen. Neem bij dergelijke problemen daarom altijd contact op met een van onze aangesloten pro deo advocaten. 

           Online hulp en advies


Bezwaar en spoedprocedures

Een beroep op een bijstandsuitkering geldt als laatste redmiddel om in het levensonderhoud te voorzien. Vaak stapelen de financiele problemen zich op bij het uitblijven van een bijstandsuitkering. Als uw aanvraag om een uitkering wordt afgewezen, of als uw bijstandsuitkering wordt beeindigd, moet dan ook snel worden gehandeld. Bij het uitblijven van betalingen is het vaak verstandig om een afwijzing zo snel mogelijk aan een rechter voor te leggen, ook vanwege de duur van een bezwaar- of beroepsprocedure. De uitkomst van die procedures kan vanwege de financiele nood vaak niet worden afgewacht. Ook in dit geval is het daarom raadzaam om zo snel mogelijk contact op te nemen met een ervaren advocaat, die namens u een spoedprocedure aanhanging kan maken bij de bevoegde voorzieningenrechter. Deze kan een voorlopig oordeel geven over uw lopende procedure, en uw gemeente verplichten betalingen (voorschotten) te verrichten.

Heeft u acute financiele problemen doordat u geen bijstandsuitkering ontvangt? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op via het contactformulier op deze site, of bel gratis 0800-BIJSTAND.