Singel 117 sout, 1012 VH Amsterdam

 0800-2457826

Betaaldata bijstandsuitkering Amsterdam 2016

Hieronder ziet u de data waarop uw uitkering dit jaar uiterlijk op uw rekening moet staan. De uitkeringsspecificatie ontvangt u ook rond deze datum. Niet iedereen krijgt het geld op dezelfde dag; dat hangt af van uw bank. Het kan zijn dat u uw uitkering al een dag eerder ontvangt. De betaaldata voor 2016 zijn:

 • 26 januari 2016
 • 25 februari 2016
 • 24 maart 2016
 • 26 april 2016
 • 26 mei 2016
 • 23 juni 2016
 • 26 juli 2016
 • 25 augustus 2016
 • 26 september 2016
 • 26 oktober 2016
 • 24 november 2016
 • 22 december 2016

(bron: www.amsterdam.nl)

Welke bijstandsnorm geldt voor mij?

Hieronder ziet u de hoogte van de bijstandsuitkeringen per 1 juli 2016. Deze bedragen zijn netto maandbedragen. De gemeente heeft loonbelasting en premies al ingehouden. U krijgt nog wel een vakantietoeslag van 5%. Die wordt opgespaard en eens per jaar in mei uitbetaald, of eerder als uw uitkering stopt.

Alleenstaande ouder
U krijgt als alleenstaande ouder dezelfde uitkering als een alleenstaande. U kunt misschien een kindgebonden budget krijgen via de Belastingdienst/Toeslagen. Kijk voor meer informatie bij 'Bijstandsuitkering alleenstaande ouder bestaat niet meer'.

Getrouwd, maar gescheiden huishouden 
Bent u getrouwd, maar leeft u duurzaam gescheiden van uw partner? Dan beschouwt de bijstandswet u als ongehuwd. Voor u geldt dan de bijstandsnorm van een alleenstaande.

Gemeentelijke verlaging
De gemeente verlaagt de uitkering met 20% als u geen aantoonbare woonlasten hebt of als u dak- of thuisloos bent. Uw uitkering wordt met 10% verlaagd als u als dak- of thuisloze gebruik maakt van de maatschappelijke opvang. Als u dak- of thuisloos bent en in de residentiële maatschappelijke opvang verblijft, bijvoorbeeld in een pension, dan verlaagt de gemeente uw uitkering niet.

U = uitkering 

V = vakantietoeslag 


Alleenstaande en alleenstaande ouderBedrag per maand
18 tot en met 20 jaarU: € 229,14
V: € 12,06
21 jaar tot AOW-leeftijdU: € 928,29
V: € 48,86
21 jaar tot AOW-leeftijd met 1 kostendelerU: € 663,07
V: € 34,90
21 jaar tot AOW-leeftijd met 2 kostendelersU: € 574,65
V: € 30,25
21 jaar tot AOW-leeftijd met 3 kostendelersU: € 530,45
V: € 27,92
GezinBedrag per maand
Beide partners 18 t/m 20 jaar, zonder kinderenU: € 458,28
V: € 24,12
Beide partners 18 t/m 20 jaar, met kinderenU: € 723,51
V: € 38,08
Eén gezinslid jonger dan 21 jaar, zonder kinderenU: € 892,21
V: € 46,96
Eén gezinslid jonger dan 21 jaar, met kinderenU: € 1.157,44
V: € 60,92
Beide partners 21 jaar tot AOW-leeftijdU: € 1.326,13
V: € 69,80
Beide partners 21 jaar tot AOW-leeftijd met 1 kostendelerU: € 1.149,31
V: € 60,49
Beide partners 21 jaar tot AOW-leeftijd met 2 kostendelersU: € 1.060,90
V: € 55,84
Beide partners 21 jaar tot AOW-leeftijd met 3 kostendelersU: € 1.007,86
V: € 53,05
Geen woonkostenBedrag per maand
Alleenstaande 18 tot en met 20 jaarU: € 229,14
V: € 12,06
Alleenstaande 21 jaar tot AOW-leeftijdU: € 663,06
V: € 34,90
Beide partners 18 tot en met 20 jaar, zonder kinderenU: € 458,28
V: € 24,12
Beide partners 18 tot en met 20 jaar, met kinderenU: € 723,51
V: € 38,08
Gezin, één gezinslid jonger dan 21 jaar, zonder kinderenU: € 892,21
V: € 46,96
Gezin, één gezinslid jonger dan 21 jaar, met kinderenU: € 1.157,44
V: € 60,92
Beide partners 21 jaar tot AOW-leeftijdU: € 1.060,90
V: € 55,84
Geen woonkosten, maakt gebruik van maatschappelijke opvangBedrag per maand
Alleenstaande 18 tot en met 20 jaarU: € 229,14
V: € 12,06
Alleenstaande 21 jaar tot AOW-leeftijdU: € 795,68
V: € 41,88

Aanvragen bijstandstuikering Amsterdam

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente Amsterdam als deze voorwaarden voor u gelden:

 • U hebt geen inkomen of een heel laag inkomen (minder dan bijstand).
 • U hebt weinig spaargeld of waardevolle bezittingen.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander of hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • U staat in Amsterdam ingeschreven.
 • U moet voldoende Nederlands begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Kijk bij 'Wat is de taaleis bij een bijstandsuitkering?' voor meer informatie.

Net verhuisd naar Amsterdam

U kunt pas een uitkering aanvragen als uw verhuizing is verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat duurt ongeveer vijf werkdagen

Als inkomen telt mee:

al uw inkomsten uit werk, uw bedrijf of andere uitkeringen

 • alimentatie voor u en/of uw kinderen
 • sommige heffingskortingen van de Belastingdienst
 • studiefinanciering

Als vermogen telt mee:

spaargeld (ook van de kinderen)

 • spullen (auto, boot, caravan, huis)
 • erfenissen, geldprijzen

Maximaal vermogen

U mag als gezin maximaal € 11.840,- vermogen hebben. Als alleenstaande is dat € 5.920,- (bedragen voor 2016). Schulden worden van uw vermogen afgetrokken. Een studieschuld en alle andere schulden die niet direct opeisbaar zijn, tellen niet mee.Mugweb nieuws


Adressen:

Stadsloket Centrum, balie Werk en inkomen

Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 90395
1006 BJ Amsterdam

Telefoon 020 252 6000
Openingstijden maandag tot en met vrijdag 08.00-18.00 uur

Stadsloket Nieuw-West, balie Werk en inkomen

Osdorpplein 1000
1068 TG Amsterdam

Postbus 90395
1006 BJ Amsterdam

Telefoon 020 252 6000
Openingstijden maandag tot en met vrijdag 08.00-18.00 uur

Stadsloket Oost, balie Werk en inkomen

Oranje-Vrijstaatplein 2
1093 NG Amsterdam

Postbus 90395
1006 BJ Amsterdam

Telefoon 020 252 6000
Openingstijden maandag tot en met vrijdag 08.00-18.00 uur

Stadsloket West, balie Werk en inkomen

Bos en Lommerplein 250
1055 EK  Amsterdam

Postbus 90395
1006 BJ Amsterdam

Telefoon 020 252 6000
Openingstijden maandag tot en met vrijdag 08.00-18.00 uur

Stadsloket Zuid, balie Werk en inkomen

President Kennedylaan 923
1079 MZ  Amsterdam

Postbus 90395
1006 BJ Amsterdam

Telefoon 020 252 6000
Openingstijden maandag tot en met vrijdag 08.00-18.00 uur